AdvertSite.pl - regulamin serwisu!1. Definicje
1. Administrator - właściciel serwisu advertsite.pl. 2. Serwis - strona dostępna pod adresem advertsite.pl. 3. Użytkownik - każda osoba, która korzysta z serwisu. 4. Konto - miejsce uzyskane po zakończeniu procesu rejestracji, w którym użytkownik może edytować dane i korzystać z funkcji niedostępnych dla użytkowników niezarejestrowanych. 5. Głos - pozytywna ocena określonej strony bądź serwera nadana przez użytkownika. 6. Ban - czasowa lub permanenta blokada dostępu do konta.
2. Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich użytkowników serwisu. 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad zawartych w regulaminie, informując o tym użytkowników serwisu. 3. Użytkownik, który nie stosuje się do zasad zawartych w regulaminie może zostać ukarany banem. 4. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczane w serwisie. 5. W przypadku, gdy użytkownik poinformuje administratora o braku akceptacji nowych zasad regulaminu jego konto zostanie usunięte.
3. Zasady dotyczące rejestracji
1. Rejestracji może dokonać każda osoba, która ukończyła 16 lat. 2. Rejestracja nie wymaga podawania żadnych danych osobowych użytkownika. 3. W procesie rejestracji hasło użytkownika jest zabezpieczane za pomocą procesu szyfrowania, dzięki czemu nawet administrator nie pozna rzeczywistego hasła.
4. Zasady dotyczące reklamowania stron i serwerów
1. Zakazuje się reklamowania treści pornograficznych, rasistowskich, nazistowskich, wulgarnych i innych tego typu. 2. Zakazuje się reklamowania stron typu listy serwerów/stron.
5. Zasady dotyczące płatności i waluty
1. W serwisie funkcjonuje wirtualny środek płatniczy wPLN. 2. Walute wPLN można uzyskać doładowując konto za pośrednictwem premium sms. 3. Za pomocą wPLN można uzyskać reklamy stron i serwerów w różnej formie. 4. Waluta wPLN jest możliwa do wykorzystania tylko i wyłącznie wewnątrz serwisu, nie jest możliwa do wypłaty. 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne przepisanie treści bądź numeru sms. 6. Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania wPLN w przypadku podejrzenia oszustwa.
.